ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนา เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 พ.ค. 2563
2 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนพผล ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 พ.ค. 2563
3 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนการะเกด ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 พ.ค. 2563
4 ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเคียนด้วน-บ้านหัวลาน (เขตตำบลเคร็ง) หมู่ที่ 11 บ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 พ.ค. 2563
5 ประกาศผลประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน นศ 3033 บ้านการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 พ.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.3 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.8 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.2 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
16 มี.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมถนนสายคลองช้าง-สะพาน อบจ. ม.7 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13