ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลการะเกด
  รายละเอียด : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน เทศบาลตำบลการะเกดนึงให้ยกเลิกการขอสำเราบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้จากประชาชน รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลการะเกดที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน