ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนพผล ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนพผล ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน