ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านนานอก และเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 8,4 บ้านนานอก,บ้านถาวร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 มี.ค. 2561
2 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านการะเกด หมู่ที่ 4 บ้านถาวร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ต.ค. 2560
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ส.ค. 2560
4 ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ส.ค. 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 เม.ย. 2560
6 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู่ที่ 2 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 มี.ค. 2560
7 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
68
22 มี.ค. 2560
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู๋่ที่ 2 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 มี.ค. 2560
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู๋่ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 มี.ค. 2560
10 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11